Cenník

 Paušálna sadzba (výjazd):

 Nitra 40.00 EUR (zahŕňa mesto)

 Nakladanie, vykladanie vozidla ZADARMO

 Nočná služba +20.00 EUR (od 20:00 do 8:00)

 Sobota a Nedeľa +20.00 EUR

 Každý km nad rámec paušálnej sadzby v SR 0.50 EUR /km plne,prázdne do 1500kg

 Každý km nad rámec paušálnej sadzby v SR 0.80 EUR /km plne,prázdne nad 1500kg

 Odťah vozidla v zahraničí od 0.40 EUR /km + dialničné, parkovné a iné neštandardné poplatky

 Čakanie 20 EUR /hod

 Príplatok za stažené nakladanie* / vykladanie* 20.00 EUR /30 min

 Sviatok + 20%

 Stornovanie výjazdu 40 EUR (neskoršie ako do 5 min)

 Čistenie plošiny 10 EUR (od oleja, kvapalín alebo pohonných hmôt)

 

* Príplatok za stažené nakladanie/vykladanie:
vozidlo odstavené v tažko prístupnom teréne, alebo s poškodeným motorom atď...